Perustamisvaiheet

ENSIMMÄINEN KOKOONTUMINEN

Oli vuoden 1985 kesäkuun 20. päivä, kun Tauno Luttinen oli kutsunut koolle "nipun" aktiivisia jääpalloerotuomareita ravintola Mistraliin, Helsinkiin. Kutsun saaneet olivat Keltasen Timo, Sulanderin Taavi, Rimpiläisen Erkki ja Wallenin Kaj Helsingistä sekä Fagerin Tor ja Jämsenin Raimo Porvoosta.

Kokous aloitettiin valitsemalla kokouksen puheenjohtajaksi Tauno Luttinen ja sihteeriksi Rimpiläisen Erkki. Pöytäkirjan tarkastajaksi Fagerin Tor ja Jämsenin Raimo. Kokous aloitettiin Luttisen Taunon puheenvuorolla kerhon perustamisesta ja toimintalinjoista. Puheessaan hän korosti mm. seuraavanlaisia asioita:

SJPL:n erotuomarivaliokunta ei jatkossa voi toimia erotuomareiden etujen valvojana.

-Kerhon tulee olla jääpalloerotuomareiden toimintaa kokoava ja edistävä itsenäinen yhdistys.

-Kerhon tulee harjoittaa yhteistyötä SJPL:n ja sen erotuomarivaliokunnan kanssa yleisessä toiminnassaan ja erityisesti koulutuksessa

-kerhon edunvalvonta tehtävät pyritään hoitamaan yhteistyön hengessä

-varainhankinnan tärkeys, koska se vasta antaa kunnolliset toimintaedellytykset

Tauno Luttinen
Kuva. Tauno Luttinen Kallion
kentällä Helsingissä 1991.

Yleiskeskustelussa kerhon perustamisesta huomioitiin tiedot Pohjois-Suomen jääpalloerotuomareiden Tauno Luttiselle aiemmin ilmaistut puhelinsoitot ja kirjeitse ilmaistut mielipiteet kerhon perustamisen tarpeellisuudesta, säännöistä ja toimintatavoitteista. Fagerin Tor korosti puheenvuorossaan että miten vaikea on SJPL:n erotuomarivaliokunnan ajaa erotuomareiden etuja Jääpalloliittoon päin. Hän painotti edelleen yhteistyön välttämättömyyttä ja kehotti valittavia toimihenkilöitä aloittamaan yhteistyön liittoon päin ja piti kerhon perustamista erittäin tarpeellisena.

Näin päätettiin yksimielisesti perustaa kerho nimeltään Jääpallon Valioerotuomarikerho ry.

UUDEN KERHON TOIMIHENKILÖT

Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuodelle 1985 valittiin yksimielisesti Tauno Luttinen. Myös jäsenten valinta oli yksimielinen, Esko Talma ja Raimo Jämsen saivat kunnian toimia ensimmäisinä jäseninä. Kun säännöissä on pykälä vuoden erovuoroisen jäsenen kohtalosta, suoritettiin arvonta ja Jämsenin Raimosta tuli vuoden 1985 jälkeen erovuorolainen. Tilintarkastajiksi valittiin kuluvalle vuodelle Kaj Wallen ja Erkki Rimpiläinen. Varatilintarkastajien kunnian saivat Timo Keltanen ja Taavi Sulander.

Historian ensimmäiseksi jäsenmaksuksi vuodelle 1985 muodostui kymmenen markkaa erotuomarilta. Kerhon merkitsemisestä yhdistysrekisteriin tehtiin yksimielinen päätös, samoin kuin anoa liittymisestä Suomen Jääpalloliittoon. Kokouksen lopuksi hyväksyttiin vuodelle 1985 Tauno Luttisen etukäteen laatima toimintasuunnitelma ja todettiin, että vuoden loppuun asti kestävälle tilikaudelle ei ole tarpeen laatia talousarviota.

Näin oli syntynyt Jääpallon Valioerotuomarikerho ry.